Pozyskiwanie i analiza informacji
TO NASZA PASJA

Od ponad 10 lat profesjonalnie zajmujemy się wywiadem gospodarczym. Pozyskujemy najużyteczniejsze informacje, które firmy mogą legalnie wykorzystywać w budowaniu swoich strategii. Badamy rynki krajowe oraz zagraniczne pod kątem konkurencyjności, potencjału inwestycyjnego, przeprowadzamy analizy konsumenckie. 

Dowiedz się więcej
Analitycy rynku

Od lat zajmujemy się przeprowadzaniem analiz gospodarczych dla przedsiębiorstw różnej skali. Pozyskujemy informacje na temat rynków, konkurencyjnych podmiotów i ich produktów, klientów, uwarunkowań prowadzenia biznesu. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, dzięki którym informacje, które Ci dostarczamy mają wielowymiarowy charakter i są bardzo wartościowe w procesie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. 

Skontaktuj się z nami

Czym się zajmujemy?

Kompleksowo przeprowadzamy badania związane z ustaleniem pozycji konkurencyjnej Twojej firmy na rynku, a także innych interesujących Cię podmiotów. Scharakteryzujemy otoczenie konkurencyjne Twojej firmy, zarówno na rynkach rodzimych, jak i obcych.


Ponadto przeprowadzimy analizę strategiczną – wskażemy między innymi mocne i słabe strony, a także potencjalne zagrożenia płynące ze strony obecnych bądź przyszłych konkurentów. Zidentyfikujemy typowe zachowania konkurencyjnych podmiotów na rynku, a do tego przeanalizujemy ich strategię biznesową, aby dostarczyć Ci jak największej ilości użytecznych informacji. 


 Z najwyższą starannością przeprowadzimy szeroką analizę cenową konkurencji – produktów i usług, kosztów wytworzenia i implementacji, i wiele więcej. 

Określimy charakterystyczne cechy, potrzeby, wzorce zachowań oraz sposoby dotarcia do Twoich nowych klientów, a także przeprowadzimy wielowymiarową analizę obecnych kontrahentów, dzięki czemu w sposób jasny i konkretny będziesz w stanie określić swoją grupę docelową. 


Sprawdzimy zapotrzebowanie na Twoje produkty i usługi na konkretnych rynkach, aby Twoja firma z ofertą trafiała tylko w miejsca, gdzie są najwyższe szanse na sfinalizowanie transakcji. 


Pełna analiza potencjału sprzedaży dostarczy Ci ujednoliconej wiedzy na temat nabywców i procesów towarzyszących podejmowaniu decyzji zakupowych. Dzięki temu skutecznie podniesiesz standardy sprzedaży i obsługi klientów na obecnych oraz docelowych rynkach. 

Dokonamy szczegółowej analizy gospodarczej w kontekście interesującego Cię rynku – zarówno polskiego, jak i obcego. Wiemy, jak bardzo ważne jest wykorzystywanie informacji popartych praktyką biznesową, dlatego wszelkie dane, które Ci przekazujemy, pozyskujemy w drodze wielowymiarowej analityki wszystkich obszarów ekonomicznych. 


Zbadamy relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, abyś miał pełną świadomość przewag oraz mankamentów swoich konkurentów w obszarze cenowym, informacyjnym, jakościowym. Ocenimy potencjał wytwórczy i sprzedażowy na Twoje produkty, zdefiniujemy popyt i podaż na produkty i usługi konkurencyjne. Wyszczególnimy wielkość, pojemność, dynamikę wzrostu – również rynków zagranicznych. 

P1100451

w szczegółach:
Zbieranie oraz definiowanie informacji na temat produktów

Dostarczymy Ci użytecznych informacji na temat produktów i usług Twoich konkurentów.

Zbieranie informacji na temat klientów

Przeprowadzimy kompleksową analizę konsumentów - ich zachowań, motywacji, potrzeb oraz oczekiwań. Pomożemy Ci trafić do grupy docelowej.

Zbieranie informacji na temat aspektów, które mogą wpływać na strategiczne decyzje Twojej firmy

Określimy wzorce zachowań i reakcji Twoich konkurentów, przeanalizujemy ich działania na rynku oraz strategie.

Identyfikacja i szacowanie ryzyka

Przeanalizujemy i oszacujemy ryzyko związane z inwestycjami w obszarze interesującej Cię branży lub rynku.

Analiza czynników funkcjonowania branży i konkurencyjnych przedsiębiorstw

Określimy specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw na konkretnym rynku.

Wsparcie w formułowaniu strategii, doradztwo biznesowe

Doradzimy Ci, na jakich aspektach biznesowych powinieneś się koncentrować i jak wykorzystywać informacje, chcąc budować przewagę konkurencyjną swojej firmy.

Doradztwo w zakresie polityki reinwestowania i prowadzenia inwestycji zagranicznych

Objaśnimy Ci wszelkie kwestie związane z finansami, przepisami prawa w zakresie inwestycji zagranicznych, doradzimy w kwestiach celnych i podatkowych.

Wyszukiwanie, pozyskiwanie, weryfikacja zagranicznych kontrahentów

Dostarczymy Ci szczegółowych danych na temat potencjalnych lub obecnych kontrahentów na obcych rynkach.

Doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstw planujących ekspansję zagraniczną

Przygotujemy dla Ciebie kompletny zestaw najbardziej użytecznych informacji na temat ekspansji zagranicznej, pomożemy Ci wyjść na obcy rynek.

Wywiad konkurencyjny

Bardzo często zdarza się, że wywiad konkurencyjny jest rozumiany jako szpiegostwo przemysłowe. Różnica między obydwiema praktykami jest jednak kolosalna.


Wywiad konkurencyjny to praktyka w żadnym stopniu nienaruszająca przepisów prawa. Informacje pozyskiwane są z legalnych, dostępnych źródeł. Zawsze mają charakter jawny, choć dotarcie do nich dla osoby bez doświadczenia i eksperckiej wiedzy może okazać się niemożliwe. 


Zlecenie wywiadu konkurencyjnego nam to Twoja oszczędność czasu i pieniędzy. My zajmujemy się pozyskiwaniem i definiowaniem informacji, a Ty ich wykorzystywaniem w praktyce biznesowej.  

Wybierz nas!
10 lat doświadczenia

W ciągu 10 lat naszego funkcjonowania w branży przeprowadziliśmy już setki analiz dla firm operujących zarówno na rynkach rodzimych jak i zagranicznych.

Zespół profesjonalistów

Każdy z nas specjalizuje się w innym obszarze analityki rynkowej, a razem tworzymy zgrany zespół ekspertów. 

Kompleksowa obsługa

Przygotujemy dla Ciebie kompleksową, wielowymiarową analizę - rynkową, konkurencyjną oraz konsumencką. Dostarczymy Ci tylko użytecznych informacji, które wykorzystasz w budowaniu skutecznej strategii.